Trygg og sikker lagring

Du kan være sikker på at eiendelene dine står trygt hos iBOKS. Hos oss kan du være sikker på at eiendelene dine står trygt. Våre moderne adgangssystemer og overvåkingssystemer sørger for at sikkerheten er godt ivaretatt på våre to lagre i Trondheim.

Våre lagre er sikret gjennom flere barrierer. Først og fremst er det begrenset hvem som har adgang til lagrene. Den unike adgangskoden som kun fås ved å ha et aktivt leieforhold gjør det umulig for inntrengere å komme inn uoppdaget – samtidig har vi full oversikt over hvem som har adgang til lageret, og når.

trygg lagring
Lagrene våre er kameraovervåket.

Kameraovervåket lager

Begge lagrene er også kameraovervåket, både på innsiden av bygget og utenfor. Vi har investert mye i sikkerheten slik at du kan sove trygt om natten, vel vitende om at dine ting er trygge i våre hender.

Lagerrom uten innsyn

Lagerrommene består av solide vegger uten innsyn, slik at ingen kan se hva du oppbevarer på ditt lager. Det skaper en trygghet for alle som leier lagerrom hos oss. Vi har jevnlige gjennomganger av hele lageret for å sjekke at alt er på stell.

Lagerrommene er uten innsyn.

Alarm og vakthold

Lagerbyggene på Tiller og Fossegrenda overvåkes med alarm på natten. Lagrene er stengt mellom 00 og 06 hver natt, og adgangskoden vil ikke fungere i dette tidsrommet. Dersom noen oppholder seg på lageret i tidsrommet vil alarmen utløses og vaktselskapet varsles.

Sånn – da var sikkerheten i boks!